Covid-19

Set I lyset af den forsatte nedlukning af Danmark frem til d. 28. februar, så synes det vanskeligt at forestille sig, at det vil være muligt at afholde DBO’s årsmøde og generalforsamling i begyndelsen af marts, som ellers er traditionen.
Generalforsamling og årsmøde udskydes I vores vedtægter står der skrevet, at vi hvert år inden udgangen af marts måned skal afholde den årlige generalforsamling.

Vi udskyder derfor i første omgang DBO’s årsmøde og generalforsamling til:

Fredag d. 26. marts 2021 kl. 9.30
Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25,
8000 Århus C

Vi håber på, at dette vil være muligt, og at vi ikke skal ud i en virtuel afholdelse af generalforsamlingen.