DanBred Avl & Opformering [DBAO] har forhandlingsretten, -pligten og ansvaret på vegne af alle DanBred opformeringsbesætninger overfor:

 • Landbrug & Fødevarer, Griseproduktion (LFG)
 • DanBred P/S
 • Andre organisationer
 • Myndigheder​​

​​DanBred Avl & Opformering [DBAO] er interesseorganisationen for opformeringsbesætningerne i DanBred. DBAO har til formål at skabe de bedst mulige vilkår for medlemsbesætningerne, dvs.:

 • ​varetage medlemmernes faglige og kommercielle interesser
 • medvirke ved markedsføring af LY-sopolte
 • bidrage til rådgivning om opformering
 • holde medlemmerne orienteret om forhold vedr. opformering
 • informere omgivelserne om opformeringsbesætningernes vilkår og DBAO's holdninger
 • skabe kontakt og sammenhold mellem medlemmerne

Hvordan øver DanBred Avl og Opformering indflydelse?

DBAO-bestyrelsen er repræsenteret i en række udvalg, bestyrelser og arbejdsgrupper indenfor DanBred med det formål at udvikle og forbedre de aftaler, regler og vilkår, som opformeringsbesætningerne arbejder under:

DBAO-formandskabet:

 • ​Claus Petersen
 • Lars Jakobsen

DanBred Leverandørudvalget

DanBred Avl & Opformering er repræsenteret i DanBred Leverandørudvalg ved: 

 • Claus Petersen 
 • Lars Jakobsen 
 • Hans Aarestrup 
 • Kasper Panduro 

SPF-SuS-Udvalget (SuSU)

​​SuSU består af 9 repræsentanter for SPF-SundhedStyringens samarbejdspartnere, herunder én DBAO-repræsentant. SuSU har til formål at behandle at behandle forhold, der henhører under SuS' formål. SuSU har beslutningskompetence indenfor rammer udstukket af Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Hvad sker der i DanBred Avl & Opformering

DBAO-Årsmødet

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afvikles ved DBAO-Årsmødet, som hvert år holdes den første fredag i marts.

​På Årsmødet deltager DBAO-medlemmer (evt. repræsenteret med flere personer) samt en række indbudte gæster, herunder samarbejdspartnere og pressefolk.

DBAO-generalforsamlingen

Vigtigste programpunkt på Årsmødet er DBAO-generalforsamlingen, hvor:

 • bestyrelsen aflægger beretning,
 • væsentlige forslag behandles,
 • valg til bestyrelse og revision foregår.

(Den faste dagsorden for generalforsamlingen fremgår af Vedtægterne. Disse kan fremsendes til medlemmerne efter henvendelse til sekretariatet).

Jubilæer

Under Årsmødet markeres eventuelle jubilæer i medlemskredsen bl.a. med indlæg fra formanden for Landbrug & Fødevarer, Griseproduktion.

​Uddeling af priser

Desuden kåres:

 • Årets DanBred Yorkshire avler
 • Årets DanBred Landrace avler
 • Årets DanBred Duroc avler
 • Årets DanBred Leverandør
  En avls- eller opformeringsbesætning i DanBred, som i særlig grad har markeret sig ved at levere kvalitetsdyr og yde en optimal kundeservice. Prisen uddeles i samarbejde med DanBred P/S.
 • Årets DanBred Landrace-opformeringsbesætning - Årets bedst placerede opformeringsbesætning med Landracesøer - udpeget af Avlsafdelingen.
 • Årets DanBred Yorjshire-opformeringsbesætning - Årets bedst placerede opformeringsbesætning med Yorkshiresøer - udpeget af Avlsafdelingen.