Hvad er DanBred?

 • DanBred er det største svineavlssystem i Danmark
 • er verdens mest effektive avlssystem
 • udviklingen er styret af repræsentanter for de danske svineproducenter

Formål

DanBred har til formål at udvikle svin:

 • som giver danske svineproducenter det bedste grundlag for optimal produktion
 • som sikrer dansk svinekød en fortsat førerposition på det internationale marked

Avlearbejdet

Der gennemføres avl med tre racer:

 • DanBred Landrace (L)
 • DanBred Yorkshire (Y)
 • DanBred Duroc (D)

​Der afprøves hvert år ca. 100.000 avlsdyr.

Avlsarbejdet baseres på objektive målinger og data fra både avls- og opformeringsbesætninger.

Avlsarbejdet kontrolleres og resultaterne analyseres af personer, som er uafhængige af avlsbesætningerne.

Avlsarbejdet fungerer på markedsvilkår, hvor det er økonomien i den enkelte avls- og opformeringsbesætning, der ”driver værket”. Den, der præsterer de bedste avlsdyr, får også det største udbytte.

Sundhed

​Alle DanBred-besætninger er underlagt regler for smittebeskyttelse og sundhedskontrol. Alle data og resultater registreres centralt. Smittebeskyttelsen og sundhedskontrollen er mest intensiv i SPF-besætningerne.

​Deklaration

​Der er fuld åbenhed om alle væsentlige data om DanBred-besætningerne og deres dyr:

Finansering

Avlsarbejdet er brugerfinansieret via diverse afgifter - primært afgifter på salg og eksport af avlssvin og ornesæd.

​DanBred omfatter

 • avls- og opformeringsbesætningerne i DanBred
 • avlsledelsen (Avl & Genetik (A&G) i Videncenter for Svineproduktion(VSP))
 • DanBred-Omsætterne (selskaber og organisationer, som varetager salg og eksport af avlsdyr og ornesæd fra DanBred)
 • interesseorganisationerne for avls- og opformeringsbesætninger i DanBred

Avlbesætninger

Udfører genetisk udvikling af avlssvin i henhold til avlsmålet

 • producerer og leverer renrace- og krydsningsorner til KS-stationerne
 • producerer og sælger renracede avlsdyr til opformerings- og produktionsbesætninger – primært danske
 • producerer og sælger avlsdyr af forskellige krydsningskombinationer til produktions-besætninger – primært danske.

Opformeringsbesætninger

 • producerer krydsningsdyr – primært LY- hhv. YL-sopolte - på grundlag af det bedste avlsmateriale i DanBred
 • sælger krydsningsdyr (primært sopolte) til produktionsbesætninger- hovedsageligt danske
 • leverer data til brug i avlsarbejdet i DanBred

Avlsledelsen

 • ​fastsætter avlsmål og regler for avl og opformering
 • fører tilsyn med avls- og opformeringsbesætninger og kontrollerer reglernes overholdelse
 • tilbyder rådgivning om avl og opformering
 • stiller faciliteter til rådighed for afprøvning af avlssvin
 • registrerer alle avlsdata, udarbejder statistikker og offentliggør avlsresultater

DanBred-omsætning

 • omsætter, eksporterer og transporterer avlssvin fra avls- og opformeringsbesætninger til produktionsbesætninger i Danmark
 • tapper, præparere og levere ornesæd til besætninger i Danmark og udlandet

Eksportørerne af avlssvin

 • eksporterer og transporterer avlssvin og ornesæd fra avls- og opformeringsbesætninger til kunder i udlandet

Interesseorganisationerne

 • Dansk Svineavl (avlsbesætningerne)
 • DanBred Avl & Opformering (opformeringsbesætningerne)

Samarbejdet i DanBred

DanBred fungerer på grundlag af et nært samarbejde mellem parterne i DanBred, bl.a. gennem følgende udvalg:​

Samarbejdsudvalget (SU)​

Medlemmer:

 • Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion (beslutningskompetencer)
 • Dansk Svineavl
 • DanBred Avl & Opformering

Opgaver:

 • Alle forhold vedr. gennemførelse af avl og opformering
 • Regler for Avl og Opformering​

DanBredmarketingudvalget (DMU)

Medlemmer:​

 • Videncenter for Svineproduktion
 • Dansk Svineavl
 • DanBred Avl & Opformering
 • DanBred-Omsættere (inkl. KS-stationerne)

​Opgaver:​

 • ​Fastlægge rammer, indhold og finansiering for profilmarkedsføringen af DanBred nationalt og internationalt